ผลิตภัณท์เครื่องวัดก๊าซ Gas Analyzer KIMO


KIGAZ 300 (gas analyzer)
เครื่องวัดก๊าซ CO, O2, CO-H2, NO, NOx, NO2, SO2, CO2, CH4
และอุณหภูมิ
ช่วงการวัดก๊าซ O2: 0% to 21%
ช่วงการวัดก๊าซ CO-H2: 0 to 8000 ppm
ช่วงการวัดก๊าซ NO: 0 to 5000 ppm
ช่วงการวัดก๊าซ NOx: 0 to 5155 ppm (Calculated)
ช่วงการวัดก๊าซ NO2: 0 to 1000 ppm
ช่วงการวัดก๊าซ SO2: 0 to 5000 ppm
ช่วงการวัดก๊าซ CO2: 0 to 99% vol (Calculated)
ช่วงการวัดก๊าซ CH4: 0 to 10000 ppm, 0 to 1%Vol, 0 to 20%LEL
ช่วงการวัดอุณหภูมิ Flue gas: -100 to +1250°C
ช่วงการวัดอุณหภูมิทั่วไป: -20 to +120°C
ช่วงการวัดความดันแตกต่าง (Differential pressure): -200 to +200 hPa
PC Interface: USB (หรือเลือก Bluetooth)
มี Printer ในตัว
จอแสดงผลแบบ LCD ขาวดำขนาด 3.5"
ขนาดเครื่องวัด: 331 x 112 x 86 mm
โครงสร้างทำจากพลาสติก ABS มีระดับการป้องกัน IP40
ปุ่มกด keypad
ใช้แบตเตอรี่ Li-Ion 3.6V 4400mA
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1160 g
ความยาว Probe: 300 mm
ความยาว Cable: 2.50 m

Datasheet

 

KIGAZ 200 (gas analyzer)
เครื่องวัดก๊าซ CO, O2, CO-H2, NO, NOx, CO2, CH4 และอุณหภูมิ
ช่วงการวัดก๊าซ O2: 0% to 21%
ช่วงการวัดก๊าซ CO-H2: 0 to 8000 ppm
ช่วงการวัดก๊าซ NO: 0 to 5000 ppm
ช่วงการวัดก๊าซ NOx: 0 to 5155 ppm (Calculated)
ช่วงการวัดก๊าซ CO2: 0 to 99% vol (Calculated)
ช่วงการวัดก๊าซ CH4: 0 to 10000 ppm, 0 to 1%Vol, 0 to 20%LEL
ช่วงการวัดอุณหภูมิ Flue gas: -100 to +1250°C
ช่วงการวัดอุณหภูมิทั่วไป: -20 to +120°C
ช่วงการวัดความดันแตกต่าง (Differential pressure): -200 to +200 hPa
PC Interface: USB (หรือเลือก Bluetooth)
มี Printer ในตัว
จอแสดงผลแบบ LCD ขาวดำขนาด 3.5"
ขนาดเครื่องวัด: 331 x 112 x 86 mm
โครงสร้างทำจากพลาสติก ABS มีระดับการป้องกัน IP40
ปุ่มกด keypad
ใช้แบตเตอรี่ Li-Ion 3.6V 4400mA
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1160 g
ความยาว Probe: 300 mm
ความยาว Cable: 2.50 m

Datasheet

 

KIGAZ 150 (gas analyzer)
เครื่องวัดก๊าซ CO, O2, CO-H2 และอุณหภูมิ
ช่วงการวัดก๊าซ O2: 0% to 21%
ช่วงการวัดก๊าซ CO-H2: 0 to 8000 ppm
ช่วงการวัดอุณหภูมิ Flue gas: -100 to +1250°C
ช่วงการวัดอุณหภูมิทั่วไป: -20 to +120°C
ช่วงการวัดความดันแตกต่าง (Differential pressure): -200 to +200 hPa
PC Interface: USB (หรือเลือก Bluetooth)
จอแสดงผลแบบ LCD ขาวดำขนาด 3.5"
ขนาดเครื่องวัด: 331 x 112 x 86 mm
โครงสร้างทำจากพลาสติก ABS มีระดับการป้องกัน IP40
ปุ่มกด keypad
ใช้แบตเตอรี่ Li-Ion 3.6V 4400mA
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 680 g
ความยาว Probe: 180 mm
ความยาว Cable: 2.50 m

Datasheet

 

KIGAZ 100 (gas analyzer)
เครื่องวัดก๊าซ CO, O2, CO-H2 และอุณหภูมิ
ช่วงการวัดก๊าซ O2: 0% to 21%
ช่วงการวัดก๊าซ CO-H2: 0 to 800 ppm
ช่วงการวัดอุณหภูมิ Flue gas: -100 to +1250°C
ช่วงการวัดอุณหภูมิทั่วไป: -20 to +120°C
ช่วงการวัดความดันแตกต่าง (Differential pressure): -200 to +200 hPa
PC Interface: USB (หรือเลือก Bluetooth)
มี Printer ในตัว
จอแสดงผลแบบ LCD ขาวดำขนาด 3.5"
ขนาดเครื่องวัด: 331 x 112 x 86 mm
โครงสร้างทำจากพลาสติก ABS มีระดับการป้องกัน IP40
ปุ่มกด keypad
ใช้แบตเตอรี่ Li-Ion 3.6V 4400mA
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 900 g
ความยาว Probe: 180 mm
ความยาว Cable: 2.50 m

Datasheet

 

AQ200 (gas analyzer)
เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์มิเตอร์วัด CO/CO2 / อุณหภูมิ / ความชื้น / ความดันบรรยากาศ
ช่วงการวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 0 - 1,000 ppm
ช่วงการวัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 0- 5,000 ppm
ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง +80 °C
ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 3 - 98 %RH
ช่วงการวัดความดัน 800 - 1,100 mbar
Climatic conditions module Thermocouple module
Current/voltage module ส่งสัญญาณออก 0/4 - 20 mA and 0 - 10 V
สามารถเก็บค่าที่วัดได้ 8,000 จุด และต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

Datasheet

 

AQ100 (gas analyzer)

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิCO2 meter
ช่วงการวัดคาร์บอนไดออกไซด์ 0 - 5,000 ppm
ช่วงการวัดอุณหภูมิ –20 ถึง +80 °C

Datasheet

 

CO100 (gas analyzer)
เครื่องวัดก๊าซคาร์บอน มอนอกไซด์และอุณหภูมิ CO meter
ช่วงการวัดคาร์บอน มอนอกไซด์ 0 - 500 ppm
ช่วงการวัดอุณหภูมิ –20 ถึง +80 °C
แสดงผลด้วย LCD 4 แถวขนาด 50 x 34.9 mm
โครงสร้างทำจากพลาสติก ABS
มีระบบป้องกัน IP54
ปุ่มกดเคลือบโลหะ 5 ปุ่ม
ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 V จำนวน 1 ก้อน
ปรับตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ 2 จุด

Datasheet

 

FG100 (gas analyzer)
Gas leak detector (เครื่องวัดก๊าซรั่ว)
ช่วงการวัดในหน่วย ppm: 0 - 10,000 ppm
ช่วงการวัดในหน่วย %VOL: 0 - 1 %VOL
ช่วงการวัดในหน่วย %LEL: 0 - 20 %LEL
จอแสดงผลแบบ LCD 4 แถว ขนาด 50 x 34.9 mm
โครงสร้างทำจากพลาสติก ABS
มีระบบการป้องกัน IP54
ปุ่มกดเคลือบโลหะ 5 ปุ่ม
ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 V จำนวน 1 ก้อน
สามารถตั้งเวลาของการปิดเครื่องอัตโนมัติ ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 120 นาที
น้ำหนัก 200 กรัม
ความยาวของโพรบ 30 เซนติมตร

Datasheet

 
 
 
Untitled Document

หน้าหลัก | สินค้า | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลด | ดัชนีค้นหา | ติดต่อเรา

PRC Technologies Corporation Ltd.

Untitled Document