บจก. พีอาร์ซี เทคโนโลยี่ คอร์ปอเรชั่น
     สนับสนุนการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ด้วยการออกแบบพัฒนาชิ้นงานต้นแบบเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ หรือการผลิต จำนวนมาก เชิงอุตสาหกรรม หรือในโครงงานที่มี มูลค่าสูง และมีเทคโนโลยี่ที่ซับซ้อน สนับสนุนความรู้ทางทฤษฎี, ข้อมูลจำเพาะ (Specification) ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่บริษัทจำหน่าย เพื่องานออกแบบ / พัฒนา สนับสนุนการใช้งานที่เกิดประโยชน์ประโยชน์สูงสุด
(optimum)ของผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาสิ่ง แวดล้อม
Untitled Document

หน้าหลัก | สินค้า | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลด | ดัชนีค้นหา | ติดต่อเรา

PRC Technologies Corporation Ltd.

Untitled Document