เครื่องวัดออกซิเจน
Oxygen Analyzer
     วัดและวิเคราะห์ออกซิเจน(O2 ) ที่อุณหภูมิสูง และ/หรือ ความละเอียดสูง(high resolution) ในงานต่างๆ เช่น ในบอยเลอย์, เตาเผาขยะ, การควบคุมการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง, อุตสาหกรรมเหล็ก, การผลิตไฟฟ้า,  อุตสาหกรรมแยกก๊าซ, heat treatment, อื่นๆ
แสดงผล  0.01 ถึง 25%  ในย่านวัดเดียว – ATK Range
แสดงผล  0.01ppm ถึง 25%  ในย่านวัดเดียว –JC  Range

Application
     For industry , boiler, incineration of waste, air separation, control of inerting, research, and etc.
1
                                Zirconia Oxygen Sensor
                                     เซ็นเซอร์ออกซิเจนขนาดเล็กทำงานที่อุณหภูมิสูง
                                      ย่านวัด 10-3 ถึง 10 atm
                                      อุณหภูมิใช้งาน 500 – 800 °C
                                      มีขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 2  หรือ 3 mm และยาว 100 mm

                                                                                                                                                                                   download รายละเอียดสินค้า
2
                                Oxygen Analyzer in Flue Gas
                                      ATK Range

                                     เครื่องวัดออกซิเจนในกระบวนการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงถึง 1300 °C อย่างต่อเนื่องทำความสะอาดและบำรุง
                                     รักษาง่ายมาก

                                      ย่านวัด 0.01 ... 25%
                                      สัญญาณออก (Output) 0 - 20 mA หรือ 4 - 20 mA
                                      อุณหภูมิการใช้งาน 0 - 55
°C
                                      ต้องการแหล่งจ่ายไฟ  230 V หรือ 110 V - 50/60 Hz


                                                                                                                                                                                   download รายละเอียดสินค้า
3
                                Trace Oxygen Analyzer
                                      JC Range

                                     เครื่องวัดออกซิเจนปริมาณเล็กมากเพื่อค้นหาออกซิเจนในก๊าซ
                                      เป็นจอภาพแบบ Touch Screen
                                      ย่านวัด 0.01 ppm - 25%
                                      สัญญาณออก (Output) 0 - 20 mA หรือ 4 - 20 mA, RS485 MODBUS
                                      อุณหภูมิการใช้งาน 0 - 55
°C
                                      ต้องการแหล่งจ่ายไฟ  90 - 230 V - 50/60 Hz
                                
Application
                                      Air Separation plant
                                      pecific atmosphere control
                                      Airtightness control
                                      Heat treatement


                                                                                                                                                                                   download รายละเอียดสินค้า
4
                                Oxygen Analyzer in Extractive System
                                     S24N-2020
                                     เครื่องวัดออกซิเจนแบบ Extractive

                                      ย่านวัด 0.01-25%
                                      สัญญาณออก (Output) 0 - 20 mA หรือ 4 - 20 mA
                                      อุณหภูมิก๊าซ : 230
°C
                                      อุณหภูมิการใช้งาน –20 ถึง +200
°C
                                      ต้องการแหล่งจ่ายไฟ  230 V - 50/60 Hz


                                                                                                                                                                                   download รายละเอียดสินค้า
5
                                Oxygen pump gauge
                                     GEN 'AIR
                                     เครื่องกำเนิดและควบคุมปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ สำหรับงานห้องปฏิบัติการ

                                      10-35 ถึง 0.25 atm
                                      สัญญาณออก (Output) 0 - 20 mA หรือ 4 – 20,RS232
                                      ต้องการแหล่งจ่ายไฟ  230 V หรือ 110 V - 50/60 Hz


                                                                                                                                                                                   download รายละเอียดสินค้า
Untitled Document

หน้าหลัก | สินค้า | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลด | ดัชนีค้นหา | ติดต่อเรา

PRC Technologies Corporation Ltd.

Untitled Document