เซ็นเซอร์วัดความเร่ง
Acceleration

     เซ็นเซอร์วัดความเร่ง แม่นยำสูง สำหรับวัด/วิเคราะห์การเคลื่อนที่ บันทึกการชนหรือการกระแทกต่างๆ เช่น ในยานพาหนะต่างๆ, ความล้า, วิเคราะห์สภาพถนน, การทหาร, การบิน, การสั่นสะเทือนความถี่ต่ำ   

ข้อมูลทางเทคนิค

        ตรวจวัดทิศทางความเร่ง

        ย่านการวัด
        ค่าความคลาดเคลื่อน
        ความละเอียด
        สัญญาณออกเต็มสเกล

        อุณหภูมิการใช้งาน
        ป้องกันน้ำและฝุ่น
: ถึง 3 แกน ทนความเร่งได้ 20 เท่าของย่านวัดสูงสุดโดย
: เซ็นเซอร์ไม่เสียหาย
: ±1 g … ±500 g
: ±0.05….  ±0.10 % resolution
: 0.0005 % resolution
: ±5 Vdc ±1 % (เต็มสเกล), 12 ... 18 mV, 30 ... 60 mV,    30 ... 75 mV
: -55 °C ถึง +105 °C
: IP65

   
การประยุกต์ใช้งาน
            Flight test monitoring
            บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุการบิน Accident data collection
            งานตรวจสอบโครงสร้าง Structural monitoring
            จำลองการบิน
            ควบคุมการหยุดในระบบขนส่งมวลชน  Braking control on mass transit systems
            หุ่นยนต์และงานอุตสาหกรรมต่างๆ
            ระบบควบคุมความปลอดภัยของยานพาหนะ
            Aeronautics   
Untitled Document

หน้าหลัก | สินค้า | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลด | ดัชนีค้นหา | ติดต่อเรา

PRC Technologies Corporation Ltd.

Untitled Document