เครื่องวัดความเร็วลม
เครื่องมือวัดความเร็วลม
Anemometer
   แบบใบพัด (Vane probe)
   Vane anemometer

1
                                    LV110 เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 100 มม.
                                               ย่านวัดความเร็วลม 0.2 - 35 เมตร/วินาที
                                               ย่านวัดปริมาตรการไหล  0 - 99,999  ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

                                               วัดอุณหภูมิ –20 ถึง  +80 °C

2
                                    LV107 เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 70 มม.
                                               ย่านวัดความเร็วลม 0.6 - 40 เมตร/วินาที
                                               ย่านวัดปริมาตรการไหล  0 – 99,999 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ –20 ถึง  +80 °C

3
                                    LV101 เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 14 มม.
                                               ย่านวัดความเร็วลม 0.6 - 40 เมตร/วินาทีี
                                               ย่านวัดปริมาตรการไหล  0 – 99,999 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ –20 ถึง  +80 °C

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ
   แบบลวดความร้อน
   Hot wire anemometer

4
                                    VT100
                                              
เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิแบบ hot wire
                                              
ย่านวัดความเร็วลม 0.15 - 30 เมตร/วินาที

                                               ย่านวัดปริมาตรการไหล  0 – 99,999  ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ –20 ถึง  +80
°C

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ
   แบบใบพัดและ hotwire
   เลือกต่อกับโพรปวัดความเร็วลม แบบพัด หรือ hotwire

5
                                    VT200
                                              
 เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ
                                                เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 14 มม.  ย่านวัดความเร็วลม 0.6 - 40 เมตร/วินาที
                                                เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 70 มม.   ย่านวัดความเร็วลม 0.3 - 35 เมตร/วินาที
                                                เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 100 มม. ย่านวัดความเร็วลม 0.2 - 35 เมตร/วินาที
                                                Standard hotwire probe  ย่านวัดความเร็วลม 0.15 – 30  เมตร/วินาที
                                                ย่านวัดปริมาตรการไหล  0 – 99,999  ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
                                                ย่านวัดอุณหภูมิ –20 ถึง  +80
°C
                                                current/voltage module (0/4 –20mA,  0-10V)
                                                thermocouple module
                                                สามารถเก็บค่าที่วัดได้ 8,000 จุด และต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ
Untitled Document

หน้าหลัก | สินค้า | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลด | ดัชนีค้นหา | ติดต่อเรา

PRC Technologies Corporation Ltd.

Untitled Document