ความรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับบารอมิเตอร์ barometer

- บารอมิเตอร์แบบปรอท (barometer) ประกอบด้วยหลอดแก้วกลวงยาว มีปลายข้างหนึ่งปิด มีปรอทอยู่เต็ม คว่ำลงในอ่างปรอท ปรอทจะสูงขึ้นในหลอดแก้วประมาณ 76 เซนติเมตร ที่ว่างเหนือปรอทเป็นสุญญากาศ

- แอนิรอยด์บารอมิเตอร์ (aneroid barometer) ประกอบด้วยตลับโลหะรูปร่างกลมแบนสูบลมออกเกือบหมดตรงกลางตลับมีสปริงต่อไปยังคานและเข็มชี้ที่หน้าปัด

- บารอกราฟ (barograph) เป็นแอนิรอยด์บารอมิเตอร์แบบหนึ่ง แต่ปลายเข็มชี้ต่อเข้ากับปากกา สามารถขีดบนกระดาษกราฟที่หมุนด้วยลานนาฬิกา สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงความดันอากาศได้ตลอดเวลาด้วยเส้นกราฟอัตโนมัติ

- แอลติมิเตอร์ (altimeter) เป็นเครื่องวัดความสูงที่ใช้ในเครื่องบิน ใช้หลักการเดียวกับแอนิรอยด์บารอมิเตอร์ แต่หน้าปัดบอกความสูงจากระดับน้ำทะเลแทนความดันอากาศ

 

 

บารอมิเตอร์
barometer
เครื่องวัดความดันบรรยากาศ

   

1

                                   barometer MP115
                                             เครื่องวัดความดันบรรยากาศ : ย่านวัด 700 ถึง 1,100 mbar

   

                                               ย่านวัด 700 ถึง 1,100 mbar
                                               แสดงในหน่วยวัดของค่าความดันเป็น mbar, mmHg และ hPa
                                               สามารถ Hold ค่าต่ำสุด และค่าสูงสุดได้
                                               จอแสดงผลแบบ LCD 4 แถวขนาด 50 x 34.9 mm

                                               เชื่อมต่อด้วย Barbed connectors ขนาด Ø 6.2 mm
                                               โครงสร้างทำมาจาก พลาสติก ABS
                                               มีระบบการป้องกัน IP54

                                               ปุ่มกดชุบโลหะ 5 ปุ่ม
                                               ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 V จำนวน 1 ก้อน                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า

 
 
 
Untitled Document

หน้าหลัก | สินค้า | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลด | ดัชนีค้นหา | ติดต่อเรา

PRC Technologies Corporation Ltd.

Untitled Document