เซ็นเซอร์วัดความหวาน
เครื่องวัดความหวาน
Brix sensor

เครื่องวัดความหวาน Brix Sensor เซ็นเซอร์วัดความหวานแบบ real-timeและต่อเนื่องสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในท่อส่ง แม่นยำสูง เครื่องวัดความหวานสามารถวัดความหวานเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลน้อยหรือมากได้

In-line Brix Sensors for the Beverage Industry
In-Line Networked Smart Infrared Sensors for real-time process control. VitalSensors' products are designed for use by the Beverage and Food industries Continuous Accurate Brix measurement of Regular and Diet Beverages   การประยุกต์ใช้งาน เครื่องวัดความหวาน :
            ในท่อส่วนผสมของน้ำผลไม้ 
            ส่วนผสมของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่ำและเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลน้อย Blending of Soft Drinks and
              Diet Drinks
            วัดความหวานในไวน์  Measuring Brix in Wines
            วัดความเข้มข้นของน้ำผลไม้ในกระบวนการ  Juice Concentration Process
             การวัดน้ำตาลในเสีย  Wastewater Brix Measurement

ข้อมูลทางเทคนิค เครื่องวัดความหวาน
     Measurement Type : Direct infrared

        ย่านการวัด
           • Diet Scale
           • Brix
        ค่าความคลาดเคลื่อน In Brix
           • mBrix
        ความละเอียดการวัด
           • mBrix
        ทนความดันสูงสุด
        ช่วงเวลาการวัด(Measuring Interval)
        สัญญาณออก
        ป้องกันน้ำและฝุ่น
        ต้องการแหล่งจ่ายไฟ
0 – 19 Brix (Regular Scale)
0 – 999 Mg/l or ppm
0 – 100 Brix (customizable)
0.01 (Regular Scale)
±0.001 (Diet Scale)
0.01
1
10 bar
100 ms
4-20mA
IP65
5Vdc/2Amp
Untitled Document

หน้าหลัก | สินค้า | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลด | ดัชนีค้นหา | ติดต่อเรา

PRC Technologies Corporation Ltd.

Untitled Document