เครื่องวัดสี PR0079
Color Sensor PR0079
เครื่องมือวัดสี
เซ็นเซอร์สี
         เครื่องวัดสี Color Sensor เซ็นเซอร์สี Color Meter เครื่องมือวัดสี เปรียบเทียบความเข้มสีโดยผู้ใช้กำหนด parameter  เองได้ มีแหล่งกำเนิดแสงจากภายในและภายนอก มีการชดเชยแสงแวดล้อมโดยอัตโนมัติ สื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม ความละเอียด 13 bit ผู้ใช้สามารถตั้ง parameterในการวัดเก็บไว้ในเครื่องได้ การประยุกต์ใช้งานเช่น ตรวจสี (good/bad detector)
                                                                                                            


Technical Data:

      วัดและทดสอบ parameter สีและความเข้ม
     Complete parallel capturing of all 3 color channels
     ความละเอียด 13 bit          
     ความละเอียดการวัด E > 0.5          
     ช่วงเวลาในการวัดต่อวัตถุ 1 ชิ้น ประมาณ 4ms         
     ความถี่ในการวัด 400 Hz โดยผ่านพอร์ตอนุกรม 
     ช่วงความยาวคลื่น(Wavelength) 400nm to 700nm
     ขยาย 14 ระดับ
     สื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรมและพอร์ตขนาน 
     ต้องการแหล่งจ่ายไฟ 24Vdc +/- 5% 
     ใช้แหล่งกำเนิดแสงไม่คงที่ได้ 

แบบต่างๆของเครื่องวัดสี

PR0079-232-4,7               Interface RS 232C and Digital I/O          Light guide adapter 4,7mm
PR0079-232-SMA            Interface RS 232C and Digital I/O          Light guide adapter SMA-Connector
PR0079-N-232-SMA         Interface RS 232C and Digital I/O          NPN-Version, Light guide adapter    

                                                                                                        SMA-Connector

การประยุกต์ใช้งาน 

 • การเปรียบเทียบสี เช่นในอุตสาหกรรมยานยนต์, เทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมยาและเครื่องดื่ม ฯลฯ


เครื่องวัดสี PR0086-S RS485 Interface
CIELab Color Checker PR0086-S

        แสดงสีจริงที่วัดได้แบบ on line
        มีความเร็วในการตรวจวัดสูง
        ระยะการตรวจวัด 70 mm
        มีการชดเชยอุณหภูมิ 20 ถึง 55 oC
        มีแหล่งกำเนิดแสงจากภายใน

Technical Data:

     สื่อสารผ่านพอร์ต RS485 
     Absolute accuracy ~1.6 dE (in average)
     Relative accuracy < + 0.5 dE (ทั้งระบบ)
     ระยะห่างในการตรวจวัดที่เหมาะสมที่สุด 70mm   
     Measuring surface 70mm at 70mm operating distance
     ความถี่ในการวัด 10 Hz
     มี LED หลายตัวรวมกันเพื่อช่วยในการส่องสว่าง
     Measuring method : Differential measurement
     Output CIELab, Chromaticity and Tristimulus via serial interface, WIN32-DLL available
     Dust protection : Air supply 2mm
     ต้องการแหล่งจ่ายไพ 24Vdc

แบบต่างๆของเครื่องวัดสี

PR0079-232-4,7               Interface RS 232C and Digital I/O          Light guide adapter 4,7mm
PR0079-232-SMA            Interface RS 232C and Digital I/O          Light guide adapter SMA-Connector
PR0079-N-232-SMA         Interface RS 232C and Digital I/O          NPN-Version, Light guide adapter    

                                                                                                        SMA-Connector

การประยุกต์ใช้งาน

    การตรวจวัดสีในกระบวนการผลิตแบบ on-line


เครื่องวัดสี PR0075-A2 Analog Interface and TCP-IP
Colorimeter PR0075-A2
     มีความเร็วในการวัดสูง
     สัญญาณออกเป็นอนาลอก ความละเอียด 12 bit
     ตรวจวัดสีที่สว่างและสีที่มืดมากได้ในเวลาเดียวกัน
     มีแหล่งกำเนิดแสงภายใน 2 จุด

Technical Data:

     3-channel parallel color detection  
     ความละเอียด   16 bit   
     สัญญาณออก 4 ช่อง 0-10Vdc, ความละเอียด 13 bit   
     Variable In- and Outputs (Teach-In, Teach-In Ready)
     Analog Output, Channel #1 Tristimulus (X), Chromaticity (x), Lab (L), CMYK (C)
     Analog Output, Channel #2 Tristimulus (Y), Chromaticity (y), Lab (a), CMYK (M)
     Analog Output, Channel #3Tristimulus (Z), Chromaticity (Z), Lab (b), CMYK (Y)
     Analog Output, Channel #4 CMYK (K)
     ขยาย 13 ระดับ
     Measuring rate 16kHz - depends on operational mode
     มี LED กำลังสูงช่วยในการส่องสว่าง 2 ดวง
     TCP/IP Interface   Oscilloscope function
     ต้องการแหล่งจ่ายไฟ 24Vdc

การประยุกต์ใช้งาน 

    การตรวจวัดสีที่มีความเร็วในการวัดสูง เช่น อุตสาหกรรมการพิมพ์

เครื่องวัดสี PR0094 RS232 and digital I/O Interface
CIELab Color Sensor PR0094
         CIELab Color Sensor  PR0094  ตรวจจับสีและความเข้มสี ที่อยู่ในช่วงที่ตามองเห็นและมีแหล่งกำเนิดแสงภายใน สามารถปรับตั้งค่าความคลาดเคลื่อนได้ ให้สัญญาณเป็นเลขฐานสอง(Binary) 5 code ปรับเปลี่ยนความไวอัตโนมัติโดยผู้ใช้กำหนดเองได้ สามารถกำหนดสมดุลสีกับตารางสีมาตรฐานได้ คำนวณค่าความคลาดเคลื่อนและปรับตั้ง parameter ด้วย Software

Technical Data:

     จำได้ 31 สีเพื่อเปรียบเทียบ 
     ปรับเปลี่ยนความไวอัตโนมัติ
     กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนเองได้ 
     คำนวณค่าคลาดเคลื่อนด้วย Software
     ความละเอียด 13 bit
     ช่วงความยาวคลื่น (Wavelength) 400nm to 700nm
     ต้องการแหล่งจ่ายไฟ 24Vdc +/- 5%
     สื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรมและพอร์ตขนาน

การประยุกต์ใช้งาน 

    การเปรียบเทียบสี เช่นในอุตสาหกรรมยานยนต์, เทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมยาและเครื่องดื่ม

Untitled Document

หน้าหลัก | สินค้า | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลด | ดัชนีค้นหา | ติดต่อเรา

PRC Technologies Corporation Ltd.

Untitled Document