เลเซอร์  สีและความยาวคลื่น
                                                เลเซอร์สีน้ำเงิน
                                                                        Compact laser combiner
                                                                        Choice of 2 wavelengths
                                                                        Exemples:
                                                                        491 nm + 515 nm
                                                                        561 nm + 594 nm
                                                                        457 nm + 491 nm
                                                                        Proprietary HTCureTM Technology
Untitled Document

หน้าหลัก | สินค้า | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลด | ดัชนีค้นหา | ติดต่อเรา

PRC Technologies Corporation Ltd.

Untitled Document