เซ็นเซอร็วัดความเร็วการหมุนและ Speed sensor

เซ็นเซอร์วัดความเร็วการหมุน
Revolutions sensor

   OPTICAL SENSOR
       เซ็นเซอร์วัความเร็วรอบแบบไม่สัมผัสโดยใช้หลักการสะท้อน
        ของแสงบนวัตถุที่กำลังหมุนให้หน่วยวัดป็น r.p.m.
   CONTACT SEMSOR 

         เซ็นเซอร์วัความเร็วรอบแบบสัมผัสโดยตรงกับวัตถุที่กำลัง
         หมุนหรือใช้กับวงล้อ

 

  PROXIMITY MAGNETICAL SENSOR
        เซ็นเซอร์วัความเร็วรอบแบบไม่สัมผัสเหมาะสำหรับการวัดที่มี
         ฝุ่นละออง ใช้เฉพาะกับวัตถุที่เป็นเฟืองโลหะ
        อุณหภูมิใช้งาน  0 ถึง +80
°C
  PICK-UP
          Variable raluctance magnetic pick-up to be fitted with an iron °C
         toothed wheel
         สัญญาณออกแปรผันตามความเร็วรอบ Output a signal
         proportional to the speed
         ย่านการวัด : 10 - 20000 r.p.m.
         ความไวการวัด : 0 - 10 mm
         อุณหภูมิใช้งาน : -20 ถึง +20 oC
         ขนาดของเกลียว : M18x73 mm

  DIGITAL PANEL TACHOMETER
         ชนิด Type : Iron toothed wheel, 60 teeth
          
 ขนาด  Dimensions :120x15 mm
          Fixing : two 6MA threaded holes
          PUNCHED WHEEL FOR PROXIMITY
          ชนิด  Type : Iron punched wheel, 1.2mm width
          ขนาด Dimensions : 100 mm
          จำนวนรู Hole number :10
          Fixing : 3 holes at 120o +1 centrel hole

  TOOTHED WHEEL FOR PICK-UP
         เครื่องแสดงผลความเร็วรอบแบบยึดผนังตู้ รับ input จาก
           
ตัวแปลงสัญญาณได้หลายชนิด ราคาประหยัด ความ
          แม่นยำสูง
          ย่านการวัด(r.p.m.) :  50-9999, 10-9999, 50-50000, 10-30000
          ความแม่นยำ : +1 r.p.m. up to 10000 r.p.m.
           + 0.005% over 10000 r.p.m.
          จอแสดงผลดิจิตอล : 4 หรือ 5 digits
          Transducers : optical det, proximity, contact detecter               
          Pulse per revolution : 1-10
          อุณหภูมิใช้งาน : 0o - 45oC
          ต้องการแหล่งจ่ายไฟ : AC 110/220Vac,  DC 8 - 16Vdc

                                                                                                                              สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม

    เซ็นเซอร์วัดความเร็วการหมุนหรือการเคลื่อนที่ของเฟือง
         Speed sensor
              เซ็นเซอร์วัดความเร็วและทิศทางการหมุนของเฟืองแบบไม่สัมผัสหรือใช้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่ง ON/OFF มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และแม่เหล็กอยู่ภายใน วัสดุทำจากโพลีคาร์บอเนต มีความยืดหยุ่นต่อการกระแทกและการสั่นสะเทือน มีขนาดเล็ก ป้องกันน้ำและฝุ่น IP67

ย่านการวัด : 0 - 25 KHz max.
สัญญาณออก : PNP/NPN, 0 – 30 Vdc หรือ totem pole
ต้องการแหล่งจ่ายไฟ : 5Vdc, (10 - 30 Vdc)
อุณหภูมิการใช้งาน : -25ºC ถึง +150ºC
ป้องกันน้ำและฝุ่น :  IP67

 

การประยุกต์ใช้งาน  
     ควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์
     ABS Wheel speed for ABS systems
     encoder for memory positions
     non-contact end switches
     Feedback for memory positions
     Parallel motor control
     ทำหน้าที่แทนไมโครสวิทซ์
     วัดความเร็วรอบการหมุน Revolution measurement
                                                                                                                             download Quadro-Flux fork sensor
                                                                                                                             download Quadro-Flux Speed-Direction sensorr
 
Untitled Document

หน้าหลัก | สินค้า | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลด | ดัชนีค้นหา | ติดต่อเรา

PRC Technologies Corporation Ltd.

Untitled Document