เครื่องแสดงผลชั่งน้ำหนัก
Weighing Indicator
PD –271
       Process Indicator and Controller
        จอแสดงผล LED 4 หลัก 2 บรรทัด
        
ความละเอียดจอแสดงผล 0.001
        รับสัญญาณ 2 mV/V หรือ 3.3 mV/V
        สัญญาณออก :
          - Current output : 0 - 10 mA หรือ 4 – 20 mA
          - Voltage output : 0 - 5 V หรือ 0 – 10 V
          - Relay  output  :  1A /220Vac
        RS 485 interface

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
WD21
     Weighing Indicator

        จอแสดงผล LCD 5 หลัก,  24 mm
        
รับสัญญาณ –6 ถึง +12 mV

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
Untitled Document

หน้าหลัก | สินค้า | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลด | ดัชนีค้นหา | ติดต่อเรา

PRC Technologies Corporation Ltd.

Untitled Document