เซ็นเซอร์ตรวจจับฟองอากาศของเหลวในท่อ
Air bubble sensor
1
AD8/AD9
       ตรวจจับฟองอากาศและอากาศภายท่อของเหลวโดยคลื่นอุลตร้าโซนิค (ultrasonic)
       ทำงานร่วมกับวงจร programmable microcontroller
       ใช้ได้กับท่อแข็งหรืออ่อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 - 25 mm

                                                                                                               download รายละเอียดสินค้า
2
BD8/BD9
       ตรวจจับฟองอากาศและอากาศภายท่อของเหลวโดยคลื่นอุลตร้าโซนิค (ultrasonic)
       ทำงานร่วมกับวงจร อิเล็กทรอนิกส์
       ใช้ได้กับท่อแข็งหรืออ่อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 - 25 mm

                                                                                                               download รายละเอียดสินค้า
3
BDP/BDF
       ตรวจจับฟองอากาศและอากาศภายท่อของเหลวโดยคลื่นอุลตร้าโซนิค (ultrasonic)
         แบบเลือกใช้งานได้ทั้งติดตั้งอยู่กับที่หรือแยกอิสระ
       ใช้ได้กับท่อแข็งหรืออ่อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 - 25 mm
       ทำงานร่วมกับ BD3 TTL electronics

                                                                                                               download รายละเอียดสินค้า
4
BDS
       ตรวจจับฟองอากาศและระดับของเหลวภายท่อโดยคลื่นอุลตร้าโซนิค (ultrasonic) แบบสายรัด
       ใช้ได้กับท่อแข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 mm ขึ้นไปจนถึง 1.2 m ใช้ได้กับท่อที่ทำด้วย          วัตถุหลายชนิด
       ทำงานร่วมกับ BD2 open collector electronics

                                                                                                               download รายละเอียดสินค้า
5
BDR/BDC
       ตรวจจับอากาศ (air colum) และระดับของเหลวแต่ละจุดภายในท่อโดยคลื่น อุลตร้าโซนิค
         (ultrasonic) แบบ Clamp-on
       ทำงานร่วมกับ BD2 open collector electronics
       ใช้ได้กับท่อพลาสติกแข็งและสเตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 - 25 mm

                                                                                                               download รายละเอียดสินค้า
6
BD3
       Electronics for air bubble, air-in-line and liquid level detectors;
       TTL/CMOS output;
       surface mount technology (SMT);
       customer specific detection thresholds

                                                                                                               download รายละเอียดสินค้า
7
BD2
       Electronics for air bubble, air-in-line and liquid level detectors;
       open collector output;
       works with a variety of sensor configurations to meet most applications;
       customer specific detection thresholds

                                                                                                               download รายละเอียดสินค้า
Untitled Document

หน้าหลัก | สินค้า | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลด | ดัชนีค้นหา | ติดต่อเรา

PRC Technologies Corporation Ltd.

Untitled Document