เครื่องบันทึกข้อมูล
Data logger
KISTOCK DATA LOGGER
     บันทึกข้อมูลโดยรับสัณญาณไฟฟ้าแบบแรงดันหรือกระแสจาก sensor/transmitter ทุกชนิด      บันทึกข้อมูลอุณหภูมิ, ความชื้นและ แสงสว่างโดยเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง แสดงผลแบบกราฟ หรือ chart เก็บบันทึกข้อมูลงหน่วยความจำหรือแสดงค่าแบบ REAL-TIME
1
   KT-100 Data logger
          
1  input  พร้อม Sensor วัดอุณหภูมิในตัว
           วัดค่าได้ถึง 2 – parameter
           รับสัญญาณ 1 ช่อง 0 - 2.5, 0-10 V ; 0/4 – 20 mA
           ต่อกับ clamp ammeter 0 – 600 A (Option)
           มีหรือไม่มีจอแสดงผล LCD (เลือกได้)
           เก็บค่าที่วัดได้ 12,000 จุด(Readings)
           สามาปรับตั้งค่าสัญญาณเตือนได้ 2 จุด
           มีแม่เหล็กสำหรับยึดติดกับผนัง
           ระดับการป้องกัน :  IP40 หรือ IP65

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
2
   KT-200 Data logger
          
4  input  พร้อม Sensor วัดอุณหภูมิในตัว
           วัดค่าได้ถึง 1 - 5 – parameter
           รับสัญญาณ 1 ช่อง 0 - 2.5, 0-10 V ; 0/4 – 20 mA
           ต่อกับ clamp ammeter 0 – 600 A (Option)
           มีหรือไม่มีจอแสดงผล LCD (เลือกได้)
           เก็บค่าที่วัดได้ 16,000 จุด (Readings)
           สามารถปรับตั้งค่าสัญญาณเตือนได้ 2 จุด
           มีแม่เหล็กสำหรับยึดติดกับผนัง
           ระดับการป้องกัน : IP40 หรือ IP65

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
3
   KH-100 Data logger
          
พร้อม Sensor วัดอุณหภูมิ, ความชื้นและแสงสว่างในตัว
           วัดค่าได้ถึง 3 – parameter
           ย่านการบันทึกแสง 0 – 10,000 LUX
           มีหรือไม่มีจอแสดงผล LCD (เลือกได้)
           เก็บค่าที่วัดได้ 12,000 จุด (Readings)
           สามาปรับตั้งค่าสัญญาณเตือนได้ 2 จุด
           มีแม่เหล็กสำหรับยึดติดกับผนัง
           ระดับการป้องกัน : IP40

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
4
   KH-200 Data logger
           
2-3  input  พร้อม Sensor วัดอุณหภูมิ, ความชื้นและ
       
แสงสว่างในตัว
           วัดค่าได้ถึง 1- 5 – parameter
           รับสัญญาณ 1 ช่อง 0 - 2.5, 0-10 V ; 0/4 – 20 mA
           ต่อกับ clamp ammeter 0 – 600 A (Option)
           ย่านการบันทึกแสง 0 – 10,000 LUX
           มีหรือไม่มีจอแสดงผล LCD (เลือกได้)
           มีหรือไม่มีโพรบวัดอุณหภูมิและความชื้น (เลือกได้)
           เก็บค่าที่วัดได้ 16,000 จุด (Readings)
           สามารถปรับตั้งค่าสัญญาณเตือนได้ 2 จุด
           มีแม่เหล็กสำหรับยึดติดกับผนัง
           ระดับการป้องกัน :  IP40 หรือ IP67

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
5
   KTH-300 Data logger
         
1-2  input  วัดอุณหภูมิและความชื้น
           วัดค่าได้ถึง 3 – parameter
           ต่อโพรป Pt 100 เพื่อวัดอุณหภูมิ –100 ถึง +400°C
           รับสัญญาณ 1 ช่อง 0 - 2.5, 0-10 V ; 0/4 – 20 mA
           ต่อกับ clamp ammeter 0 – 600 A (Option)
           มีจอแสดงผล LCD 2 บรรทัด
           เก็บค่าที่วัดได้ 100,000 จุด (Readings)
           สามาปรับตั้งค่าสัญญาณเตือนได้ 2 จุด
           มีแม่เหล็กสำหรับยึดติดกับผนัง
           ระดับการป้องกัน :  IP40 หรือ IP64

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
6
   KTR-300 Data logger
          
2  input   บันทึกอุณหภูมิ -100 ถึง +400°C,
        
Pt 100 Sensor
           วัดค่าได้ถึง 2 – parameter
           รับสัญญาณ 1 ช่อง 0 - 2.5, 0-10 V ; 0/4 – 20 mA
           ต่อกับ clamp ammeter 0 – 600 A (Option)
           มีจอแสดงผล LCD 2 บรรทัด
           เก็บค่าที่วัดได้ 100,000 จุด (Readings)
           สามาปรับตั้งค่าสัญญาณเตือนได้ 2 จุด
           มีแม่เหล็กสำหรับยึดติดกับผนัง
           ระดับการป้องกัน :  IP67

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
7
   KTT-300 Data logger
          
2  input  บันทึกอุณหภูมิ -200 ถึง +1000°C
        
Thermocouple: T, J, K
           วัดค่าได้ถึง 2 – parameter
           มีจอแสดงผล LCD 2 บรรทัด
           เก็บค่าที่วัดได้ 100,000 จุด (Readings)
           สามาปรับตั้งค่าสัญญาณเตือนได้ 2 จุด
           มีแม่เหล็กสำหรับยึดติดกับผนัง
           ระดับการป้องกัน :  IP43

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า

 

 

Untitled Document

หน้าหลัก | สินค้า | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลด | ดัชนีค้นหา | ติดต่อเรา

PRC Technologies Corporation Ltd.

Untitled Document