เซ็นเซอร์วัดลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหว
AHRS sensor Attitude and heading reference system
MTi
       MTi  เซ็นเซอร์วัดลักษณะท่าทางและทิศทางอ้างอิง แสดงผลด้วย software ตัวประมวลสัญญาณใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ วัดท่าทางในรูปแบบ ต่างๆได้อย่างอิสระ รายงานค่าความเร่ง, บอกทิศทางในขณะเคลื่อนไหว ได้อย่างรวดเร็วตามแม่เหล็กโลกใน รูปแบบ 3 มิติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวัดและควบคุม เสถียรภาพการ เคลื่อนไหว เช่นกล้อง, หุ่นยนต์, ยานพาหนะและ ยานไร้คนขับ ฯลฯ
                 วัดลักษณะท่าทางและทิศทางอ้างอิงแสดงผลทางคอมพิวเตอร์ 
                 ตรวจวัดทิศทางได้ 360º  โดยอ้างอิงจากแรงโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็กโลก  360º
                 เป็นเครื่องวัดท่าทาง 3 มิติ, วัดความเร่งและวัดความเข้มของสนามแม่เหล็กอยู่ในตัวเดียวกัน  
                 On board DSP, running sensor fusion algorithm
                 เครื่องวัดท่าทางทำงานที่ความถี่สูง  (Gyroscopes enable high-frequency orientation tracking)
                 High update rate (120 Hz), inertial data processing at max 512 Hz
                 Individually calibrated for temperature, 3D misalignment and sensor cross-sensitivity
                 Accepts and generates synchronization pulses
                 มีขนาดเล็กและแข็งแรง ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย  
                 ประกอบรวมเข้ากับระบบใดๆ ได้ง่าย
                 มีน้ำหนักเบา, ใช้พลังงานน้อย
             Output
                 3D Orientation (360°)
                 3D acceleration
                 3D rate of turn
                 3D magnetic field

เชื่อมต่อผ่านพอร์ต RS-232, RS-485, RS 422 (max 921k6 bps) and USB (ext. converter)
ต้องการแหล่งจ่ายไฟ 4.5 - 30V
อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง +60 °C

             
การประยุกต์ใช้งาน
                 การควบคุมเสถียรภาพการเคลื่อนไหว ท่าทางและทิศทางของเรือดำน้ำ
                 ช่วยประเมินสถานการณ์ต่างๆบนเรือหรือท่าเทียบเรือ
                 การกำหนดตำแหน่งทิศทางของเครื่องโซน่าร์
                 Sensor input for Dynamic Positioning (DP) systems
                 แก้ไขความผิดพลาดของระบบเซ็นเซอร์ในทุ่นลอยน้ำ
                 ช่วยในการควบคุมลักษณะท่าทางของหุ่นยนต์
                 การควบคุมเสถียรภาพ ท่าทางและทิศทางยานพาหนะไร้คนขับ
                                                                                                                                                                                    download รายละเอียดสินค้า
เซ็นเซอร์วัดลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหว
AHRS sensor Attitude and heading reference system
MTi-G
       MTi-G   เซ็นเซอร์วัดลักษณะท่าทางและอ้างอิงทิศทางและความสูง มีระบบนำทาง   มี 3D accelerometers, 3D gyroscopes, 3D magnetometers และ GPS รวมกันในตัว   วัดลักษณะท่าทางในรูปแบบต่างๆได้อย่างอิสระ รายงานค่า ความเร่ง, บอกทิศทางในขณะเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วตามแม่เหล็กโลก, ตำแหน่งและความเร็ว ในรูปแบบ 3 มิติ
                 Real-time computed GPS-enhanced attitude/heading and inertial enhanced position/velocity data 
                 GPS integration overcomes typical IMU challenges
                 Integrated AHRS, GPS and static pressure sensor  
                 On board DSP, running sensor fusion algorithm
                 High update rate (120 Hz)
                 Individually calibrated for temperature, 3D misalignment and sensor cross-sensitivity
                 UTC referenced output

             Compact design
                 มีขนาดเล็กและแข็งแรงใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย
                 ประกอบรวมเข้ากับระบบใดๆ ได้ง่าย
                 มีน้ำหนักเบา, ใช้พลังงานน้อย

             Output
                 3D Orientation (360°)
                 3D Position and Velocity (aided and unaided by inertial sensors)
                 3D acceleration, 3D rate of turn, 3D magnetic field

เชื่อมต่อผ่านพอร์ต RS-232 (max 921k6 bps) and USB (ext. converter)
ต้องการแหล่งจ่ายไฟ 5 - 30V
GPS Antenna SMA connector, active
ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 18 km
อัตราความเร็ว (Velocity) 600 m/s (2160 km/h)
อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง +60°C

             
การประยุกต์ใช้งาน
                 วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของยานพาหนะ
                 การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
                 การทดสอบสมรรถนะ
                 ใช้ในการแข่งเรือ 
                 บอกสถานะประมาณค่าของเรือ  State estimation of leisure yachts
                 Backup system for high-grade GPS systems
                 ช่วยในการควบคุมลักษณะท่าทางโดยหุ่นยนต์เอง 
                 ยานพาหนะทางการทหาร 
                 Camera/LIDAR stabilization and correction
                 ควบคุมลักษณะท่าทางและนำร่องอัตโนมัติด้วยตัวเอง   Autonomous attitude and navigation control
                 เครื่องบินผาดแผลงDynamics of (aerobatics) planes 
                 Head-up display
                                                                                                                                                                                    download รายละเอียดสินค้า
MTi OEM
       MTi OEM  บอร์ดวงจร เซ็นเซอร์วัดลักษณะท่าทางและอ้างอิงทิศทาง วัดลักษณะท่าทางในรูปแบบต่างๆได้อย่างอิสระ รายงานค่า, บอกทิศทางในขณะเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วตามแม่เหล็กโลก, ในรูปแบบ 3 มิติ
             Features
                 accurate full 360 degrees 3D orientation output (Attitude and Heading)
                 highly dynamic response combined with long-term stability (no drift)
                 3D acceleration, 3D rate of turn and 3D earth-magnetic field data 
                 all solid-state miniature MEMS inertial sensors inside 
                 compact design
                 high update rate
                 various digital output modes
                 accepts or generates synchronization pulses  

                 temperature, 3D misalignment and sensor cross-sensitivity compensated

             Fields of use
                 หุ่นยนต์
                 อากาศยาน
                 ยานพาหนะไร้คนขับ
                 อุตสาหกรรมเรือ
                 bore industry
                 หุ่นยนต์และการแข่งขันรถ
                                                                                                                                                                                    download รายละเอียดสินค้า
Untitled Document

หน้าหลัก | สินค้า | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลด | ดัชนีค้นหา | ติดต่อเรา

PRC Technologies Corporation Ltd.

Untitled Document