เครื่องวัดความชื้น 2 ประเภท

1. เครื่องวัดความชื้นแบบพกพา ( Moisture meter )

2. เครื่องวัดความชื้นแบบติดตั้ง

 

เครื่องวัดความชื้นแบบพกพา Moisture meter

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบพกพา Moisture meter
Hygrometers


1
                                    HD100
                                               เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ

                                               ย่านวัดความชื้น 5 – 95  %RH 
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ –20 ถึง  +70
°C ,
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ(dew point)   –40 ถึง  +70
°Ctd

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ

2
                                   HD150
                                              เครื่องความชื้นและอุณหภูมิ(สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร)
                                             
มีสารเคลือบผิวต้านแบคทีเรีย
                                                      ย่านวัดความชื้น 5 – 95  %RH
                                                      ย่านวัดอุณหภูมิ –20 ถึง +70
°C, RH –40 ถึง +70 °Ctd
                                                      มีสัญญาณเตือนเพื่อเสถียรภาพการวัด
                                                      มีสัญญาณเตือนเมื่อถึงค่าที่ตั้งไว้
                                                      ป้องกันน้ำและฝุ่น, IP65

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ

3
                                   HD200/ HD200HT
                                              เครื่องความชื้นและอุณหภูมิ

                                               ย่านวัดความชื้น 3 – 98  %RH 
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ –20 ถึง +80
°C (HD200)
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ –40 ถึง +180
°C ( HD200HT)
                                               Thermocouple module:
                                               –200 ถึง +1300 , -100 ถึง +750, -200 ถึง +400
°C
                                               Current/voltage module (0/4 –20mA,  0-10V)
                                               สามารถเก็บค่าที่วัดได้ 8,000 จุด และต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ

เครื่องวัดความชื้นแบบติดตั้ง

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบติดตั้ง


4
                                   TH 100 
                                             
เครื่องวัดความชื้น และ อุณหภูมิ
                                                เครื่องวัดความชื้น 0-100% RH โพรปทนอุณหภูมิ -0 ถึง 100 °C                                                  และวัด-อุณหภูมิได้ใน   ขณะเดียวกัน
                                               แสดงผล 2 parameters  ด้วยจอ LCD
                                               วัดความชื้นและอุณหภูมิ
                                               สัญญาณออก :  0 - 10V หรือ 4 - 20 mA ( เลือกได้) RS 232
                                               กันน้ำและฝุ่น,  IP 65

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ

5
                                   TH 200 
                                             
เครื่องวัดความชื้น และ อุณหภูมิ
                                               เครื่องวัดความชื้น 0-100% RH โพรปทนอุณหภูมิ -40 ถึง 180 °C                                                และวัดอุณหภูมิได้ในขณะเดียวกัน
                                               แสดงผล 2 parameters  ด้วยจอ LCD
                                               วัดความชื้นสัมพัทธ์, ความชื้นสัมบูรณ์, จุดน้ำค้าง,                                                                        อุณหภูมิแห้งและเปียก, enthalpy
                                               สัญญาณออก :  0 - 10V หรือ 4 - 20 mA (                                                                                    เลือกได้ด้วยสวิทช์ในตัวเครื่อง )RS 232,
                                                  2 รีเลย์6A/230Vac
                                               กันน้ำและฝุ่น,  IP 65

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ

6
                                   TH 300
                                             
เครื่องวัดความชื้น และ อุณหภูมิ
                                               เครื่องวัดความชื้น 0-100% RH โพรปทนอุณหภูมิ -40 ถึง 180 °C                                                และวัดอุณหภูมิได้ในขณะเดียวกัน
                                               แสดงผล 4 parameters ด้วยจอ LCD
                                               วัดความชื้นสัมพัทธ์, ความชื้นสัมบูรณ์, จุดน้ำค้าง,                                                                       อุณหภูมิแห้งและเปียก, enthalpy
                                               สัญญาณออก :  0 - 10V หรือ 4 - 20 mA
                                               ( เลือกได้ด้วยสวิทช์ในตัวเครื่อง ) RS 232 , 2 รีเลย์ 6A/230Vac
                                               MODBUS network RS 485 system
                                               ป้องกันน้ำและฝุ่น,  IP 65

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ
Untitled Document

หน้าหลัก | สินค้า | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลด | ดัชนีค้นหา | ติดต่อเรา

PRC Technologies Corporation Ltd.

Untitled Document