เครื่องวัดความดันอากาศ
Manometer
   

1
                                   CP 100
                                              
เครื่องวัดความดันแตกต่าง
                                              
Differential pressure transmitter
                                               ย่านวัด 0 ถึง 100 Pa, - 1000 ถึง + 20 mbar
                                               สัญญาณออก 0-10V หรือ 4-20 mA
                                               มีจอแสดงผล LCD   หรือไม่มี
                                               ป้องกันน้ำและฝุ่น,  IP 65

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ

2
                                   CP 200
                                             
เครื่องวัดความดันแตกต่าง
                                               ย่านวัด : 0 ถึง 100 Pa, – 2000 mbar ถึง + 2000 mbar
                                               LCD แสดงการวัด 2 ค่าพร้อมกัน
                                               แสดงความดันเป็น + และ – โดยให้ค่า 0 ที่กลางสเกลได้
                                               สัญญาณออก : 0-10V x 2 หรือ 4-20 mA x 2 ( เลือกได้โดยสวิทช์ในเครื่อง ) RS 232, 2 Relay
                                                 6A/230 Vac


                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ

3
                                   CP 300
                                             
เครื่องวัดความดันแตกต่าง
                                               ย่านวัด : 0 ถึง 10, - 100 ถึง + 100 Pa,  -10000 ถึง + 10000 mbar
                                               LCD แสดงการวัด 4 ค่าพร้อมกัน
                                               แสดงความดันเป็น + และ – โดยให้ 0 ที่กลางสเกลได้
                                               สัญญาณออก : 0-10V x 2 หรือ 4-20 mA x 2 ( เลือกได้ในเครื่องโดยสวิทช์ ) RS 232, 2 Relay
                                                  6A/230 Vac
                                               MODBUS network RS 485 system


                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ
   เครื่องวัดความดันอากาศพร้อมรีเลย์ควบคุม
   Manostat

4

                                   PST - Pressostats
                                               ย่านวัด : -500/+1000 Pa ถึง -1000/+2000 mbar
                                               จอแสดงผล LCD 5 หลัก
                                               1 RCR relay 3A/230Vca
                                               มีสัญญาณไฟ LED
                                               มีซอฟต์แวร์ และ ดิฟสวิทช์ในการเลือกข้อมูล
                                               กันน้ำและฝุ่น IP 65
                                               ปรับศูนย์อัตโนมัติหรือด้วยการกดปุ่ม
                                               ติดตั้งง่าย

                                   PST-1- Pressostats
                                               ย่านวัด : -500 ถึง +1000 Pa
                                               หน่วยการวัด : Pa, mmH2O, mbar, inWG and mmHG
                                               Power supply : 24 Vac/Vdc ±10%
                                               Output : relay 3A/230Vac
                                               ท่อต่อความดันแบบรอยหยัก (barbed fittings) Ø 6.2 mm

                                   PST-2- Pressostats
                                               ย่านวัด : -500 ถึง +1000 mmH2O
                                               หน่วยการวัด : Pa, mmH2O, mbar, inWG and mmHG
                                               Power supply : 24 Vac/Vdc ±10%
                                               Output : relay 3A/230Vac
                                               ท่อต่อความดันแบบรอยหยัก (barbed fittings) Ø 6.2 mm

                                   PST-3- Pressostats
                                               - ย่านวัด : -250 ถึง +500 mbar
                                               - หน่วยการวัด : mbar, inWG, mmHG, KPa and PSI
                                               - Power supply : 24 Vac/Vdc ±10%
                                               - Output : relay 3A/230Vac
                                               - Connections compression fiitings Ø 4 x 6 mm

                                   PST-4- Pressostats
                                               ย่านวัด : -1000 ถึง +2000 mbar
                                               หน่วยการวัด : mbar, inWG, mmHG, KPa and PSI
                                               Power supply : 24 Vac/Vdc ±10%
                                               Output : relay 3A/230Vac
                                               Connections compression fiitings Ø 4 x 6 mm


                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ

เครื่องวัดความดันด้วยของเหลว  ไม่ใช้ไฟฟ้า
Inclined Manometer
Liquid Column Manometer

5
                                   แบบแนวตั้ง(Vertical)
                                               เหมาะสำหรับวัดค่าความดันแตกต่างที่มีค่าสูงมีขนาดกะทัดรัด
                                               ย่านวัด : 0-100mmH2O ถึง 0-2,6 bar
                                               รูปทรงแบบแนวตั้ง อ่านค่าได้ง่าย
                                               หน่วยวัด: mmH2O, daPa, mbar….

6
                                   แบบระนาบเอียง(Inclined)
                                               เหมาะสำหรับวัดค่าความดันแตกต่างที่มีค่าต่ำมากๆ
                                               ย่านวัด : 0-5 ถึง 0-100 mmH2O .
                                               ตำแหน่งศูนย์ที่กลางสเกล
                                               มีมาตรปรับระดับแนวนอนในตัว
                                               หน่วยวัด : mmH2O, daPa, mbar….

7
                                   MG Series
                                               เหมาะสำหรับงานรักษาสภาวะอากาศ, ระบบการถ่ายเทาอากาศ, เครื่องปรับอากาศ…
                                               ย่านวัด : 0-20, 0-40, 0-50, 0-60, 0-80, 0-100 mmCE.
                                               ปรับตำแหน่งศูนย์ได้โดยการเลื่อนแผ่นสเกล
                                               มีระบบการป้องกันความดันเกินชั่วขณะ
                                               มีมาตรปรับระดับแนวนอนในตัว
                                               แผ่นรอง PVC  สีขาว, ติดตั้งด้วยสกูร 2 ตัว, ท่อต่อความดัน 487 connectors และของเหลว
                                                  สีแดง AWS 10.
                                               ความไวต่อการวัดสเกลและการตอบสนองสามารถดาว์นโหลดจาก Data sheet

                                                                                                                                             download รายละเอียดสินค้า

8
                                   KM Series VOLT.1S Liquid
                                               เหมาะสำหรับงานในระบบก๊าซแรงดันต่ำ
                                               ย่านวัด : 0-45 mbar (or 0-18 inWG), 0-60 mbar (or 0-24 inWG)
                                               ลักษณะเครื่องวัดเป็นแบบตัว U ในแนวตั้ง
                                               การค่าได้ง่ายโดยการเลื่อนแผ่นสเกล
                                               มีระบบวาล์วการป้องกันความดันเกินชั่วขณะ
                                               ต่อกับวาล์วได้ และมีตะขอเกี่ยวสำหรับแขว
                                               มาพร้อมกับยางหุ้มจุดต่อ, ของเหลว VOLT.1S 1ขวด และกระเป๋าจัดเก็บ

                                                                                                                                             download รายละเอียดสินค้า

9
                                   KX Series  AWS.10 liquid, density = 0.87
                                               เหมาะสำหรับงานรักษาสภาวะอากาศ, ระบบการถ่ายเทาอากาศ, เครื่องปรับอากาศ…
                                               ย่านวัด : 20-0-20, 25-0-25, 30-0-30, 40-0-40, 50-0-50 mmCE.
                                               ตำแหน่งศูนย์ที่กลางสเกล
                                               วัดได้ทั้งความดันบวก และ ลบ
                                               มีมาตรปรับระดับแนวนอนในตัว
                                               แผ่นรอง PVC  สีขาว, สกูรที่ใช้ติดตั้ง 2 ตัว, ท่อต่อความดัน 487 connectorsและของเหลว
                                                  สีแดง AWS 10.

                                                                                                                                             download รายละเอียดสินค้า

10
                                   TJ Series • AWS.10, VOLT.1S or Hg liquid
                                               เหมาะสำหรับงาน วัดความแปรผันของความดัน, ความกดอากาศหรือความดันแตกต่างของอากาศ
                                                  หรือก๊าซ ย่านการวัดขึ้นอยู่กับ ชนิดของเหลว ที่ใช้ : AWS 10, VOLT 1S หรือ ปรอท
                                                ย่านวัด :

                                                  AWS.10 Liquid d=0,87 (in mmCE) : 0-100, 0-150, 0-200, 0- 300, 0- 400, 0-600,
                                                  0-800, 0-1000
                                                  VOLT.1S Liquid d=1,86 (in mmCE) : 0-450, 0-650, 850, 0- 1300, 0-1750, 0-2150
                                                  Hg Liquid d=13,545 (in mbar) : 0-310, 0-470, 0-620, 0- 920, 0-1230, 0-1550
                                               ลักษณะเครื่องวัดเป็นแบบตัว J ในแนวตั้ง
                                               ปรับตำแหน่งศูนย์ได้โดยการเลื่อนแผ่นสเกล
                                               ถ้าติดตั้งคงที่สามารถใช้กับของเหลว AWS 10, VOLT 1S หรือ ปรอท
                                               ถ้าใช้งานเป็นแบบพกพาของเหลวที่ใช้ต้องเป็น VOLT 1S
                                               แผ่นรอง PVC  สีขาว, สกูรที่ใช้ติดตั้ง 2 ตัว, ท่อต่อความดัน 487 connectors และของเหลว

                                                                                                                                             download รายละเอียดสินค้า

11
                                   HP Series • AWS.10 liquid, density = 0.87
                                               เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตรวจวัดความดันเกิน เช่น ห้องปฏิบัติการ, ห้องปลอดเชื้อ, clean rooms,
                                                  laminar flows, operating block
                                               ย่านวัด : 0-5, 0-10, 0-15 mmCE
                                               มีความไวสูงต่อการวัด
                                               ย่านวัดความดันอยู่ในช่วงต่ำมาก
                                               ปรับตำแหน่งศูนย์ได้โดยการเลื่อนแผ่นสเกล
                                               มีมาตรปรับระดับแนวนอนในตัว
                                               แผ่นรอง PVC  สีขาว, สกูรที่ใช้ติดตั้ง 2 ตัว, ท่อต่อความดัน 487 connectors และของเหลว
                                                  สีแดงAWS 10.

                                                                                                                                             download รายละเอียดสินค้า

12
                                   MT Series • VOLT.1S Liquid
                                               เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานวัดความดันในปล่องควันและห้องเผาไหม้และตัวกรองอากาศ
                                               ย่านวัด : 0-10, 0-40, 0-80, 0-100 mmCE
                                               มีระบบการป้องกันความดันเกินชั่วขณะ
                                               ปรับตำแหน่งศูนย์ได้โดยการเลื่อนแผ่นสเกล
                                               มีมาตรวัดระดับในแนวนอนในตัว
                                               สายเชื่อมต่อวาล์วได้, ติดตั้งคงที่ด้วยแม่เหล็กในตัว
                                               สามารถใช้ Pitot tube วัดความเร็วได้
                                               มาพร้อมกับยางหุ้มจุดต่อ
                                               มาพร้อมกับยางหุ้มจุดต่อ, ของเหลว VOLT.1S 1ขวด และกระเป๋าจัดเก็บ

                                                                                                                                             download รายละเอียดสินค้า

13
                                   LU Series • AWS.10, VOLT.1S or Hg liquid
                                               เหมาะสำหรับงาน วัดความแปรผันของความดัน, ความกดอากาศหรือความดันแตกต่างของอากาศ
                                                  หรือก๊าซ ย่านการวัดขึ้นอยู่กับชนิดของเหลวที่ใช้ : AWS 10, VOLT 1S หรือ ปรอท
                                                ย่านวัด :
                                                  AWS.10 Liquid d=0,87 (in mmCE)
: 50-0-50, 100-0-100, 150-0-150, 200-0-200,
                                                  300-0-300, 400-0-400, 500-0-500
                                                  VOLT.1S Liquid d=1,86 (in mmCE) : 220-0-220, 330-0-330, 430-0-430, 650-0-650,
                                                  870-0-870, 1090-0-1090
                                                  Hg Liquid d=13,545 (in mbar) : 240-0-240, 310-0-310, 440-0-440, 620-0-620,
                                                  780-0-780
                                               ลักษณะเครื่องวัดเป็นแบบตัว U ในแนวตั้ง
                                               วัดได้ทั้งความดันบวกและลบได้อย่างต่อเนื่อง
                                               วัดโดยการอ่านค่าผลบวกแต่ละcolumn
                                               ปรับตำแหน่งศูนย์ได้โดยการเลื่อนแผ่นสเกล
                                               ถ้าติดตั้งคงที่สามารถใช้กับของเหลว AWS 10, VOLT 1S หรือปรอท
                                               ถ้าใช้งานเป็นแบบพกพาของเหลวที่ใช้ต้องเป็น VOLT 1S
                                               แผ่นรอง PVC  สีขาว, สกูรที่ใช้ติดตั้ง 2 ตัว, ท่อต่อความดัน 487 connectors และของเหลว
                                                  สีแดงAWS 10.

                                                                                                                                             download รายละเอียดสินค้า

14
                                   TX Series • AWS.10 liquid, density = 0.87
                                               เหมาะสำหรับงานที่วัดความดันเกินโดยเฉพาะ, ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์, ห้องปลอดเชื้อ
                                               ย่านวัด : 2.5-0-2.5, 5-0-5, 7.5-0-7.5 mmCE
                                               ตำแหน่งศูนย์ที่กลางสเกล
                                               วัดได้ทั้งความดันบวก และ ลบ
                                               มีความไวสูงต่อการวัด
                                               ย่านการวัดความดันอยู่ในช่วงต่ำมาก
                                               ปรับตำแหน่งศูนย์ได้โดยการเลื่อนแผ่นสเกล
                                               มีมาตรปรับระดับแนวนอนในตัว
                                               แผ่นรอง PVC  สีขาว, สกูรที่ใช้ติดตั้ง 2 ตัว, ท่อต่อความดัน 487 connectors และของเหลว
                                                  สีแดงAWS 10

                                                                                                                                             download รายละเอียดสินค้า

15
                                   VH Series • AWS.10 liquid, density = 0.87
                                               เหมาะสำหรับงานตรวจสอบสิ่งอุดตันในการระบายอากาศและการขจัดฝุ่น
                                               ย่านวัด : 0-35, 0-50, 0-100 mmC
                                               ย่านการวัดในแนวตั้ง
                                               [first column • second column] in mmCE : [0-11 • 14-35], [0-16 • 19-50]
                                                 [0-16 • 18-100] Horizontale V-shaped liquid column.
                                               ย่านการวัดประกอบด้วยสองส่วน
                                               มีความไวต่อการวัดแตกต่างกันใน 2 ย่านวัด
                                               ปรับตำแหน่งศูนย์ด้วยลูกลอย
                                               ใช้พื้นที่น้อย
                                               มีมาตรวัดระดับแนวนอนในตัว
                                               แผ่นรอง PVC  สีขาว, สกูรที่ใช้ติดตั้ง 2 ตัว, ท่อต่อความดัน 487 connectors และของเหลว
                                                 สีแดงAWS 10

                                                                                                                                             download รายละเอียดสินค้า

16
                                   GF Series • VF1 or Hg liquid
                                               เหมาะสำหรับงานตรวจวัดความดันในเครือข่ายก๊าซ ย่านการวัดขึ้นอยู่กับชนิดของเหลวที่ใช้ :
                                                 VF 1 หรือ ปรอท
                                                ย่านวัด :
                                                  VF1 Liquid d=1 in mmCE
: 125-0-125, 250-0-250, 350-0-350, 500-  0-500
                                                  Hg Liquid d=13,545 in mbar : 170-0-170, 340-0-340, 470-0-470, 670-0-67
                                               ลักษณะเครื่องวัดเป็นแบบตัว U ในแนวตั้ง
                                               วัดความดันทั้ง บวก และ ลบ ได้อย่างต่อเนื่อง
                                               วัดโดยการอ่านค่าผลบวกแต่ละcolumn
                                               ใช้งานได้ทั้งติดตั้งอยู่กับที่หรือแบบพกพา
                                               ปรับตำแหน่งศูนย์ได้โดยการเลื่อนแผ่นสเกล
                                               ทนความดันคงที่ได้ถึง 10 bars
                                               Altuglas column sunk into the solid block.
                                               มาพร้อมกับของเหลว, สกูรที่ใช้ติดตั้ง 2 ตัว

                                                                                                                                             download รายละเอียดสินค้า

17
                                   CP 25
                                               - เหมาะสำหรับงานตรวจวัดการกระเพื่อมของความดัน (depression or differential pressure of
                                                 air or gas) และออกแบบมาเป็นการเฉพาะเพื่อตรวจการอุดตันของตัวกรองอากาศ
                                               - ย่านการวัด : 0 ถึง 25 mmCE หรือ  0 ถึง 1 InWg
                                               - มีระบบการป้องกันความดันเกินชั่วขณะ
                                               - ท่อต่อความดัน 487 connectors และของเหลวสีแดง AWS 10

                                                                                                                                             download รายละเอียดสินค้า

18
                                   ECM
                                               เครื่องวัดความดันแบบของเหลวมี Output Relay สำหรับงานควบคุม
                                               
ย่านการวัด :
                                                 (ระนาบเอียง)Inclined version in mmCE : 8-0-8, 20-0-20, 0-10, 0-20, 0-40, 0-60
                                                 (แนวตั้ง)Vertical version in mmCE : 0-100, 0-150, 0-200, 0-300
                                               วัคความดันแตกต่างได้ทั้งบวก และ ลบ
                                               เลือกใช้ 1 หรือ 2 หน้าสัมผัสรีเลย์บนสเกลเดียวกัน
                                               Electric contacts from 0.5 mmH2O (5 Pa)
                                               ตั้งเวลาหน่วงได้ตั้งแต่ 0 ถึง 45 วินาที
                                               Contact rating : 3A at 230 V/50 Hz
                                               Operation of the contact on rising or falling pressure, by using the inverter function
                                               Simple pressure setting by cursor on graduated scale
                                               Max. static pressure of 6 bar, when used on differential pressure
                                               Pressure and switching points continuously displayed
                                               Switch position indicated by LED


                                                                                                                                             download รายละเอียดสินค้า

   อุปกรณ์เสริม
   Accessories

19
        ข้อต่อและวาล์ว
                Simple connection in chromed brass or Delrin, chromed brass safety, valve connection in chromed brassed (male/female 1/8 gas or female/male 1/8 gas)...
 
20
        ของเหลวชนิดต่างๆ
                 AWS 10 : Density = 0,87. Bottle of : 20 ml, 30 ml, 125 ml, 250 ml,                   500 ml, 1000 ml.
                 HG : Density = 1,86. Bottle of : 10 ml, 20 ml, 30 ml, 125 ml.
                 VF 1 : Density = 1. Bottle of : 20 ml, 30 ml, 125 ml, 250 ml,
                   500 ml,1000 ml.
 
21
        ท่อต่อความดัน
                Wide range of pressure connections
for double-shell wall, quick connection for wall without rear access, simple connection with rear nut, through-connection for partitions standard....
 
22
        สายต่อ
                 Clear tube Ø 5 x 8 For permanent installation (m/l or 25m).
                 Silicone tube Ø 4 x 7 Black or white, for test instruments
                    (m/l or 25 m).
 
23
        ข้อต่อเสริม
                 Straight connection for Ø 5 x 8 tube.
                 T-connection for Ø 5 x 8 tube.
                 Y-connection for Ø 5 x 8 tube.
                                                                                                                                             download รายละเอียดสินค้า
เครื่องวัดความเร็วลม
AIR VELOCITY TRANSMITTER

24
                                   CTV 100
                                              เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ

                                               ย่านวัด : 0 ถึง 5, 0 ถึง 10, 0 ถึง 15, 0 ถึง 30 m/s (ในตัวเดียวกันเลือกโดย DIP switch) :
                                                  0 ถึง + 50
°C, -20 ถึง + 80 °C, - 50 ถึง + 50 °C, 0 ถึง 100 °C
                                               สัญญาณออก : 0 - 10V หรือ 4 - 20 mA  ( เลือกตามรุ่น )
                                               กันน้ำและฝุ่น, IP 65


                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ

25

                                   CTV 200
                                              เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ

                                               ย่านวัด : ความเร็วลม 0 ถึง 1 m/s, 0 ถึง 20 m/s ( หรือ fpm )
                                               ย่านวัด : อุณหภูมิ : 0 ถึง 50 °C
                                               LCD แสดงการวัด 2 ค่าพร้อมกัน
                                               สัญญาณออก : 0 - 10V x 2 หรือ 4 - 20 mA x 2 ( เลือกได้โดยสวิทช์ในเครื่อง ) RS 232,
                                                  Relay 6A/230 V


                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ


26
                                   CP 200
                                             
เครื่องวัดความเร็วลม 100m/s สำหรับลมร้อน
                                               ย่านวัด : 3 ถึง 100 m/s (รุ่นCP 202), 3 ถึง 30 m/s(รุ่นCP 201)
                                               LCD แสดงการวัด 2 ค่าพร้อมกัน
                                               Sensor ทนอุณหภูมิถึง 600 °C, และทนการกัดกร่อนทางเคมี
                                               สัญญาณออก : 0 - 10V x 2 หรือ 4 - 20 mA x 2 ( เลือกได้โดยสวิทช์ในเครื่อง )RS 232,
                                                  2 Relay 6A/230 Vac

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ

27
                                   CP 300
                                             
เครื่องวัดความเร็วลม 100m/s, อุณหภูมิสูง, RS 485
                                               ย่านวัด : 2 ถึง 100 m/s
                                               LCD แสดงการวัด 4 ค่าพร้อมกัน
                                               Sensor ทนอุณหภูมิถึง 600 °C, และทนการกัดกร่อนทางเคมี
                                               สัญญาณออก : 0 - 10V x 2 หรือ 4 - 20 mA x 2 ( เลือกได้ในเครื่องโดยสวิทช์ )RS 232,
                                                  2 Relay 6A/230 Vac
                                               MODBUS network RS 485 system

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ
เครื่องวัดอัตราการไหล
Airflow Transmitter

28
                                   CTV 200
                                              เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศและอุณหภูมิ

                                               ย่านวัด : Airflow   0 ถึง 100,000 m3/h ( ขึ้นกับความเร็วและขนาดท่อ )
                                               ย่านวัด : อุณหภูมิ 0 ถึง 50 °C
                                               LCD แสดงการวัด 2 ค่าพร้อมกัน
                                               สัญญาณออก  :  0 - 10V x 2 หรือ 4 - 20 mA x 2 ( เลือกได้โดยสวิทช์ในเครื่อง)RS 232,
                                                  2 Relay 6A/230 Vac

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ

29
                                   CP 200
                                             
เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ
                                               ย่านวัด : 3 ถึง 100 m/s (รุ่นCP 202), 3 ถึง 30 m/s (รุ่นCP 201)
                                               LCD แสดงการวัด 2 ค่าพร้อมกัน
                                               Sensor ทนอุณหภูมิถึง 600 °C, และทนการกัดกร่อนทางเคมี
                                               สัญญาณออก : 0 - 10V x 2 หรือ 4 - 20 mA x 2 ( เลือกได้โดยสวิทช์ในเครื่อง )RS 232,
                                                  2 Relay 6A/230 Vac

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ

30
                                   CP 300
                                             
เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศและอุณหภูมิ, RS 485
                                               ย่านวัด : Airflow  0 ถึง 100,000 m3/h ( ขึ้นกับความเร็วและขนาดท่อ )
                                               LCD แสดงการวัด 4 ค่าพร้อมกัน
                                               Sensor ทนอุณหภูมิถึง 600 °C, และทนการกัดกร่อนทางเคมี
                                               สัญญาณออก : 0 - 10V x 2 หรือ 4 - 20 mA x 2 ( เลือกได้ในเครื่องโดยสวิทช์ )RS 232,
                                                 2 Relay 6A/230 Vac
                                               MODBUS network RS 485 system

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ

31
                                   DEBIMO
                                  สำหรับวัด
                                             
อัตราการไหล, ความเร็วลม, ความดัน
                                               ย่านวัดความเร็วลม : 3 ถึง 100 m/s
                                               ย่านวัดความดัน : 9 ถึง 10,000 Pa
                                               ทนความดันสูงสุด 2 bar
                                               ทนอุณหภูมิได้สูงสุด 210 °C
                                                 
Applications : air supply systems in laboratories, air conditioning systems, air flow
                                                 test rigs, fume extraction and exhaust systems, vacuum cleaning systems.

                                                                                                                                             download รายละเอียดสินค้า
เครื่องวัดความชื้น และ อุณหภูมิ

32
                                   TH 100 
                                             
เครื่องวัดความชื้น และ อุณหภูม
                                                เครื่องวัดความชื้น 0-100% RH โพรปทนอุณหภูมิ -0 ถึง 100 °C และวัด-อุณหภูมิได้ใน                                                              ขณะเดียวกัน
                                               แสดงผล 2 parameters  ด้วยจอ LCD
                                               วัดความชื้นและอุณหภูมิ
                                               สัญญาณออก :  0 - 10V หรือ 4 - 20 mA ( เลือกได้) RS 232
                                               กันน้ำและฝุ่น,  IP 65

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ

33
                                   TH 200 
                                             
เครื่องวัดความชื้น และ อุณหภูมิ
                                               เครื่องวัดความชื้น 0-100% RH โพรปทนอุณหภูมิ -40 ถึง 180 °C และวัดอุณหภูมิได้ใน
                                                  ขณะเดียวกัน
                                               แสดงผล 2 parameters  ด้วยจอ LCD
                                               วัดความชื้นสัมพัทธ์, ความชื้นสัมบูรณ์, จุดน้ำค้าง, อุณหภูมิแห้งและเปียก, enthalpy
                                               สัญญาณออก :  0 - 10V หรือ 4 - 20 mA ( เลือกได้ด้วยสวิทช์ในตัวเครื่อง )RS 232,
                                                  2 รีเลย์6A/230Vac
                                               กันน้ำและฝุ่น,  IP 65

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ

34
                                   TH 300
                                             
เครื่องวัดความชื้น และ อุณหภูมิ
                                               เครื่องวัดความชื้น 0-100% RH โพรปทนอุณหภูมิ -40 ถึง 180 °C และวัดอุณหภูมิได้ใน
                                                  ขณะเดียวกัน
                                               แสดงผล 4 parameters ด้วยจอ LCD
                                               วัดความชื้นสัมพัทธ์, ความชื้นสัมบูรณ์, จุดน้ำค้าง, อุณหภูมิแห้งและเปียก, enthalpy
                                               สัญญาณออก :  0 - 10V หรือ 4 - 20 mA ( เลือกได้ด้วยสวิทช์ในตัวเครื่อง ) RS 232,
                                                  2 รีเลย์ 6A/230Vac
                                               MODBUS network RS 485 system
                                               ป้องกันน้ำและฝุ่น,  IP 65

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ
เครื่องวัดอุณหภูม

35
                                   TG 100
                                               แบบโพรปแยกและโพรปในตัว
                                               ย่านวัด : 0 ถึง 50 °C, - 20 ถึง + 80 °C, -50 ถึง + 50 °C, 0 ถึง 100 °C, 0 ถึง 200 °C, 0 ถึง
                                                  300 °C, 0 ถึง 400 °C
                                               แสดง °C หรือ
°F
                                               สัญญาณออก 0 - 10V หรือ 4 - 20 mA (  แยกรุ่น )
                                               ป้องกันน้ำและฝุ่น, IP 65
                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ
THERMOSTAT

36
                                   TST-M
                                             
เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมรีเลย์ควบคุม ( IP 30 )
                                               ย่านวัด :  0 ถึง + 50 °C
                                               แสดง °C หรือ
°F
                                               รีเลย์  :  3A/230Vac  contact
                                               การติดตั้ง : ยึดผนัง

                                   TST-E
                                             
เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมรีเลย์ควบคุม ( IP 65 )
                                               ย่านวัด  :  0 ถึง + 80 °C
                                               แสดง °C  หรือ
°F
                                               รีเลย์   :  3A/230Vac Contact

                                   TST-B
                                             
เครื่องวัดเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมรีเลย์ควบคุม ( IP 65 )
                                               ย่านวัด : -50 ถึง + 400 °C
                                               แสดง °C  หรือ
°F
                                               รีเลย์   :  3A/230Vac Contac

                                                                                                       download รายละเอียดสินค้า     download อุปกรณ์ประกอบ
เครื่องวัดกำลังงานแสง
Solarimeter

37
                                   CR 100
                                             
เครื่องวัดกำลังงานแสง
                                               ย่านวัด :  0 - 1300 W/m2
                                               ย่านความยาวคลื่นแสง: 400 - 1100 nm
                                               สัญญาณออก : 0 - 10 V หรือ 4 - 20 mA

                                                                                                                                             download รายละเอียดสินค้า
จอแสดงผล

38
                                   TH300/THA300
                                             
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
                                               ย่านวัดอุณหภูมิ –40 - +180 °C
                                               ย่านวัดความชื้น 0 – 100 %RH 
                                               วัดความชื้นสัมบูรณ์(Absolute), ความชื้นสัมพัทธ์(Relative) ในสภาวะแห้งและเปียก
                                               dew point and enthalpy
                                               สัญญาณออกแบบอนาลอก 4 –20 mA x 2 หรือ 0 – 10 V x 2, relay output
                                               RS 232, RS 485 (MODBUS) - option
                                               สามารถเลือกโพรปที่ใช้วัสดุ Polycarbonate หรือ stainless steel, standard or remote.

                                                                                                                                             download รายละเอียดสินค้า

39
                                   ATT300
                                             
จอแสดงผลขนาดใหญ่
                                               แสดงผล 1 – 3 ค่าสลับกัน
                                               แสดงผลได้ตั้งแต่ –9999 ถึง 99999
                                               5 matrix digits (53 mm height), 4 หลัก, 14 segments
                                               รับสัญญาณเข้า(Input)ได้ 3 ช่องแบบอนาลอก 3 x 4-20mA หรือ 3 x 0-10V
                                               RS 232, RS 485 (MODBUS)
                                               เลือกตั้งได้ 22 หน่วยวัดเช่น อุณหภูมิ, ความชื้น, ความดัน, ความเร็วและปริมาตรการไหลของ
                                                  อากาศ, อื่นๆ
                                               ต้องการแหล่งจ่ายไฟ : 24 Vac/Vdc
                                               ป้องกันน้ำและฝุ่น, IP 65


                                                                                                                                             download รายละเอียดสินค้า

40
                                   CPE300
                                             
เครื่องวัดความดันแบบติดตั้ง
                                               ติดตั้งแบบฝังในผนัง(Flush-mount)
                                               แผ่นหน้าทำด้วยสแตนเลส
                                               ย่านวัดความดัน 0/+10 Pa ถึง -1000/+1000 Pa
                                               สัญญาณออก(Output) : 4-20mA หรือ 0-10V  หรือ RS232, relay 6A/230V
                                               RS 485 (MODBUS) - option
                                               เลือกตั้งหน่วยวัด : Pa, mmH2O, mbar, InWg
                                               ต้องการแหล่งจ่ายไฟ : 24 Vac/Vdc

                                                                                                                                             download รายละเอียดสินค้า

41
                                   ATE300
                                            
จอแสดง Multi-channael แบบ Flush-mount
                                               ติดตั้งแบบฝังในผนัง(Flush-mount)
                                               แผ่นหน้าทำด้วยสแตนเลส
                                               แสดงผลได้ตั้งแต่ –999 ถึง 9999
                                               4 digits / 7 segment (14.22 mm height)
                                               รับสัญญาณเข้า(input)ได้ 3 ช่องแบบอนาลอก 3 x 4-20mA หรือ 3 x 0-10V
                                               RS 232, RS 485 (MODBUS)
                                               เลือกตั้งได้ 22 หน่วยวัด
                                               ต้องการแหล่งจ่ายไฟ : 24 Vac/Vdc
                                               ป้องกันน้ำและฝุ่น, IP 65

                                                                                                                                             download รายละเอียดสินค้า
Untitled Document

หน้าหลัก | สินค้า | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลด | ดัชนีค้นหา | ติดต่อเรา

PRC Technologies Corporation Ltd.

Untitled Document