โหลดเซลล์สำหรับเครื่องชั่ง
Load  Cell
   Compression & Tension type
   อุณหภูมิใช้งาน -35 ถึง +80 °C
   ย่านการวัดน้ำหนัก 1 - 20 kg จนถึง 20 - 500 t
Compression Column Load Cells
1
1415
      
fixable compressive load cell
        ย่านการวัด : 5 - 300 kg, …, 300, 500 t
        Output: 15 - 2 mV/V

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
2
model 1416
     
rocker pin compressive load cells
        ย่านการวัด : 10 - 50 t
        Output: 2 mV/V + 0.004

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
Shear-web Load Cells
3
1311/1391
      
shear web compression load cell
        ย่านการวัด : 20 - 200 klb
        Output: 2 mV/V + 0.004,  4 mV/V + 0.04

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
4
1312/1392
      
shear web compression and tension load cell
        ย่านการวัด : 2 - 10 t
        Output: 2 mV/V + 0.004

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
5
1313/1393
      
shear web compression load cell
        ย่านการวัด :5 - 100 klb
        Output: 2 mV/V + 0.004,  4 mV/V + 0.04

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
6
1316/1396
      
shear web compression load cell
        ย่านการวัด : 0.3 - 3 t
        Output: 1.5 mV/V + 0.2

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
7
1310/1390
      
shear diaphram compression load cell
        ย่านการวัด : 1 - 7.5 t
        Output: 2 mV/V + 0.02

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
8
1111/1191
      
miniature shear diaphram compression load cell
        ย่านการวัด : 0.3 - 3 t
        Output: 1.5 mV/V

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
9
131T
      
shear web compression load cell
        ย่านการวัด : 0.3 - 3 t
        Output: 1.5 mV/V
                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
10
136R
      
aluminum shear web compression and tension load cell
        ย่านการวัด : 30 - 1000 kg
        Output: 1.5 mV/V + 0.1
                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
S-type Load Cells
11
6917/6997
     
S type compression & tension load cell
        ย่านการวัด : 20 - 500 t
        Output: 2 mV/V + 0.004,  3 mV/V + 0.04

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
12
6918/6998
     
S type load cell of high protection
        ย่านการวัด : 0.5 - 10 t
        Output:  2 mV/V + 0.004,  3 mV/V + 0.004

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
13
6967
      
Aluminum S type compression & tension load cell
        ย่านการวัด : 20 - 500 kg
        Output: 2 mV/V + 0.008

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
14
6918I/6998I
     
S type load cell
        ย่านการวัด : 0.5 - 10 t
        Output:  2 mV/V + 0.004,  3 mV/V + 0.004

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
Double Ended Shear Beam Load Cells
15
451S/459S
     
double ended shear beam load cell
        ย่านการวัด :1 - 30 t
        Output: 1.5 mV/V + 0.1, 2 mV/V + 0.1

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
Untitled Document

หน้าหลัก | สินค้า | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลด | ดัชนีค้นหา | ติดต่อเรา

PRC Technologies Corporation Ltd.

Untitled Document