โหลดเซลล์แบบรับน้ำหนักจุดเดียว
Load  Cell
   Single  Point  type
   อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง +65 °C
   ย่านการวัดน้ำหนัก 0-0.2, 0-3 kg  จนถึง  0- 600 kg
1
1660
       small dimension single point load cell
        ย่านการวัด : 0.65 - 6 kg
        อุณหภูมิใช้งาน -35 ถึง +65
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
2
1661
       single point load cell for accounting scales
        ย่านการวัด : 2.5 - 50 kg
        อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง +65
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
3
1661(I)
       single point load cell industrial applications
        ย่านการวัด : 3 - 30 kg
        อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง +65
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
4
1662
       overload protection single point load cell
        ย่านการวัด : 3 - 30 kg
        อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง +65
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
5
1663
       general purpose single point load cell
        ย่านการวัด : 5 - 200 kg
        อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง +65
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
6
1664
       single point load cell for balance application
        ย่านการวัด : 50 - 300 kg
        อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง +65
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
7
1664(I)
       single point load cell for industrial application
        ย่านการวัด : 50 - 500 kg
        อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง +80
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
8
1665
       heavy duty single point load cell
        ย่านการวัด : 50 - 600 kg
        อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง +65
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
9
1666
       low profile heavy duty single point load cell
        ย่านการวัด : 50 - 500 kg
        อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง +65
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
10
1667
       heavy duty single point load cell
for big platform scales
        ย่านการวัด : 50 – 2000 kg
        อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง +65
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
11
1668
       single point load cell for balance application
        ย่านการวัด : 0.2 - 3 kg
        อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง +65
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
12
1668(S)
       single point load cell for balance application
        ย่านการวัด : .03 - 3 kg
        อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง +65
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
13
1669
      
single point load cell for shop scales
        ย่านการวัด : 1 - 20 kg
        อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง +65
°C

                                                                                                  download รายละเอียดสินค้า
Untitled Document

หน้าหลัก | สินค้า | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลด | ดัชนีค้นหา | ติดต่อเรา

PRC Technologies Corporation Ltd.

Untitled Document